Teenused:

Soovi korral pakume klientidele seadmete defekteerimist ja vajalike varuosade tuvastamist.

Anname nõu seemnesorteeridel sõelte valikul parima töö kvaliteedi saavutamiseks.

Koolitame operaatoreid Petkus sorteeridega töötamisel ja hooldamisel.

Nõustame kliente seadmete valikul ning oleme nõu ja jõuga kliendi kõrval kuni seadmete käiku võtmiseni.

Kutsu meid kohale ja vaatame, mida annab ette võtta Teie vanema seadmega!

Tel. +372 53034211 ( 24/7 )

info@petkus.ee

info@petkus.fi

info@petkus.lv